• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

کمیسیون ورزش و رفاه

یزدان گلمحمدی

مسئول کمیسیون

صادق رضایی

دبیر کمیسیون

محمدرضا پورنجف
وحید کریمی
مصطفی منصوری
فواد محمودی
حمزه شیخی
علی یوسفی فرد
حامدبهرام آبادی
فرهاد لارتی
وحید ابراهیمی
مینا بهرامیان
فاطمه کرمی قمشه
پروین امجدیان
آیدا قادری