• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

هیات مدیره دوره سوم

محمدحسن یزدی صمدی

ریاست کانون

محمد مهدی بارانیان

نایب رئیس (سال دوم رئیس)

حسن گلبیدی

عضو اصلی

خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

پرویز علی پناه

عضو اصلی

جلال لارتی

علی البدل (سال دوم نایب رئیس)

محمدعلی کیادی

علی البدل

مصطفی نیری

علی البدل