• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

دادگاه انتظامي

شعبه اول دادگاه انتظامی کانون

مصطفی نیری

ریاست دادگاه

سیروس آزادی

دادرس دادگاه

عبدالرضا رضایی

دادرس دادگاه

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون

سید طاهر نعلینی

ریاست دادگاه

کیوان کیادی

دادرس دادگاه

رضا سنجابی

دادرس دادگاه

فوزیه کاووسی

دادرسی علی البدل