• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

آراء وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواھی احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرائم موادمخدر

رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواھی احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرائم موادمخدر

رای وحدت رویه شماره 742-1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رای وحدت رویه شماره 742-1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رای وحدت رویه به شماره 741-1394/3/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع :حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل داد

رای وحدت رویه به شماره 741-1394/3/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع :حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل داد

رای وحدت رویه شماره 740 دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رای وحدت رویه شماره 740 دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رای وحدت رویه شماره 738 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های

رای وحدت رویه شماره 738 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده

رای وحدت رویه شماره 736 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

رای وحدت رویه شماره 736 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:تغییر کاربری لرلضی کشاورزی و باغ ها

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:تغییر کاربری لرلضی کشاورزی و باغ ها

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹  دیوان عالی کشور:صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور:صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر هستند

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر هستند

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

رأي وحدت رويه شماره 725  ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي كه دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كرده‌اند

رأي وحدت رويه شماره 725 ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي كه دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كرده‌اند